Skip to content

Nasza budowa nabiera tempa

W ostatnich dniach na naszej budowie wiele się działo, poniżej przedstawiamy raport z postępu prac:

  • Wykonano fundamenty w module C oraz pięciu modułach B wraz z osadzeniem poziomych zwodów uziemienia w fundamentach.
  • Wykonano ścianki fundamentowe w module C i trzech modułach B łącznie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej i folii kubełkowej.
  • Wykonano instalacje sanitarne podposadzkowe w module C i trzech modułach B.
  • Wykonano płyty betonowe pod warstwy posadzkowe parteru w module C i trzech modułach B.
  • Zakończono murowanie ścian nośnych w module C oraz rozpoczęto murowanie ścian nośnych w module B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12